13 januari, 2017

Projekt

Ringmärkning

kontakt Gittan Matsson
076 12 50 777
Ringmärkarbloggen
Ringmärkningssidan

Inventering

kontakt Urban Grenmyr
070 69 78 010
Inventeringssidan

Örnmatning

kontakt Lars Lagerqvist
Örnsidan

Holkprojekt

Bjursås
kontakt Leif Berglund och Hans Malmsten
070 64 94 256

Hälsinggården
kontakt Gittan Matsson
076 12 50 777

Fågelmatningar

Myckelmyra
kontakt Åke Halvarsson
073 59 07 090

Myran
kontakt Åke Halvarsson
073 59 07 090

Sanders Gammelskog
kontakt Hans Malmsten
070 64 94 256

Berguv

kontakt Kalle Bergström
070 20 83 003
Berguvskameran