13 januari, 2017

Bli medlem

Du blir medlem i klubben genom att betala in 50 kr (årsavgift) på pg 831 09 35-5

Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningskortet, eller skriva det på meddelanderaden om du betalar via internetbank.

För medlemsavgiften får du vårt vår/sommarprogram hemsänt. Dessutom stöder du våra aktiviteter och projekt som vinterfågelmatning, ringmärkning, inköp av holkar mm.

Vill du ha information utsänt via e-post? Kontakta Gittan Matsson: gittan.matsson@gmail.com