13 januari, 2017

Om klubben

Klubben startades 1 februari 1994. En grupp fågelintresserade hade tidigare haft regelbundna träffar, detta blev upphovet till fågelklubben.

Falu fågelklubb är öppen för alla som är intresserade av fåglar. Klubbens målsättning är att främja fågelskyddet, dokumentera fågellivet samt entusiasmera fågelintresset i Falu kommun.

Klubben genomför många programpunkter årligen. Det är allt från guidade utflykter till inomhusträffar med bildvisning.

Falu fågelklubbs styrelse:

Ordförande Urban Grenmyr 070-697 80 10 urban.grenmyr@gmail.com
Sekreterare Rolf Persson 073-073 15 40 rolf.falun@gmail.com
Kassör Anders Westman   kassor.falufagelklubb@gmail.com
Ledamot Hans Malmsten 070-649 42 56 ha.malmsten@telia.com
Ledamot Torvald Tranetoft 070-155 42 90 torvald.tranetoft@gmail.com
Ledamot Lars Wallström 070-532 82 12 lars.wallstrom@home.se
Suppleant Per Westin 076-830 08 40 per.falun@gmail.com
Suppleant Glenn Costello 070-717 84 49 glenncostello11@gmail.com