Rapportera till Artportalen!

Har Du sett eller hört någon spännande fågel men inte vet hur man använder Artportalen kan Du kontakta någon styrelsemedlem som kan rapportera observationen åt Dig!

Det är viktigt att alla rapporterar sina observationer av Berguv i Falu kommun och Dalarna!

Fenologi