Kontaktpersoner när det gäller information om fåglar i kommunen

Hans Malmsten
070-649 42 56
hansmalmsten@gmail.com

Lars Wallström
070-532 82 12
wall46lw@gmail.com

Torvald Tranetoft
070-155 42 90
torvald.tranetoft@gmail.com

Kontakt hemsidan

Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com

Torvald Tranetoft
070-155 42 90
torvald.tranetoft@gmail.com

Information om skadade fåglar hänvisas till Rättviks Viltjour

Emma och Lars har länets enda viltjour, Rättviks Viltjour.
Adress: Backa Norrgårdsvägen 3, 795 91 Rättvik

Mobil (Emma): 073-024 68 24
Mobil (Lars): 070-627 70 17
www.rattviksviltjour.se