Kvällsexkursion till Backa våtmark 2 maj 2018

Foto: Glen Costello

En vandring runt Backa våtmark i Danholn gjordes längs stigen runt våtmarken.

Ca 30 arter noterades. Bland de arter som kan lyftas fram kan nämnas att en mindre strandpipare spelade sitt flyktspel fint nära över oss, liksom en enkelbeckasin.

Ett 20-tal, både hus- och ladusvalor upptäcktes födosökande på håll i norr över skogen, årets första svalor för många av oss.

Sångsvanparet fanns på plats men verkade inte ha påbörjat någon ruvning ännu, vilket däremot en kanadagås gjort ute på en av de konstgjorda öarna.

En insektsjagande hane svartvit flugsnappare visade upp sig fint på nära håll. Både tornfalk och hona och hane av bruna kärrhöken sågs även.

En tidig buskskvätta kan avslutningsvis också nämnas. Sammanlagt deltog 16 personer i kvällsvandringen runt våtmarken i den vackra ljumma vårkvällen.

Sammanfattat av Urban Grenmyr

Foto: Lars Wallström

Lämna ett svar