Myrans våtmark med Thomas Jågas.

Thomas Jågas informerar om Myrans våtmark.
Foto: Torvald Tranetoft

 

Presentation av Myrans våtmark av Thomas Jågas 29 augusti 2018.

Vi var 23 personer som kom till Myrans våtmark. Thomas Jågas, från Falu kommun, som i högsta grad varit delaktig i tillkomsten av våtmarken, berättade om idén bakom och skapandet av densamma.

Informationen var mycket intressant och tydliggjord med planscher över området.

Promenadvägar kommer att anläggas så snart jordmassorna har satt sig. Två fika/utsiktsplatser kommer att iordningställas i anslutning till våtmarken. En i björkdungen nedanför Plantagen och en på kullen vid den stora tallen, den sistnämnda får förutom bord och bänkar även en grillplats.

En promenadväg kommer även att anläggas från ”Tallenplatsen” upp till den gamla skjutbanan, där också en rastplats kommer att anläggas.

Vid våtmarken är det också planerat att kor ska gå och beta, så att växtligheten hålls i schack. Likaså kommer betesdjur att finnas på skjutbanan, där det redan betats ett antal år.

I nuläget är vattennivån i våtmarken mycket låg, pga av den varma och torra sommaren. Enda tillrinningen idag kommer från ”Järlindenbäcken” och den är heller inte stor. Den bäcken ska också justeras, så att den inte blir den raka fåra den idag är. Den kommer att få ett mer meandrande lopp.

Viss växtlighet har redan kommit upp i stora dammen, vi får hoppas att den inte breder ut sig alltför mycket. Den bör i så fall bekämpas, för att behålla klarvattenytorna.

Fåglar då? Ja, inte direkt många. Fyra gräsänder födosökte och en liten flock steglitser flög över oss när vi samlades. Men i övrigt var det tämligen tomt. Minst en häckning, troligen två, av mindre strandpipare har det dock varit i sommar. Även tofsvipa och fiskmås har häckat på platsen. Fram till 12 augusti har 85 arter noterats vid våtmarken, inget dåligt resultat. Det ska också sägas att det inte bedrevs någon intensiv spaning heller, träffen var ju mest till för Thomas info om området.

Ett stort tack till Thomas för all information om Myrans våtmark och svar på alla våra frågor!

Det var också roligt att så många kom till den här infokvällen. Vi hoppas på lika bra uppslutning nästa onsdag, 5 september, och framför allt hoppas vi på en betydligt större ansamling av fåglar i våtmarken!

Hälsar Torvald

 

Lilla dammen upp mot Högskoleparkeringen. Enda tillrinningen till våtmarken idag. Foto Urban Grenmyr

 

Vid utloppet från stora dammen. Foto Torvald Tranetoft

 

Vid utloppet från stora dammen. Foto Urban Grenmyr

Lämna ett svar