Kvällsexkursion till Backa Danholn 1 maj 2019.

Foto Torvald Tranetoft

Kvällsexkursion 1 maj till Backa våtmark och vandring i sista varma vårkvällen efter mer än 10 dagar lång varm period.

Med värmen har många lövsångare, flugsnappare anlänt och hördes sjunga nu, även buskskvätta. De första fyra hussvalorna sågs tillsammans med ett 20-tal ladusvalor. Grönbena och mindre strandpipare, samt en spelande enkelbeckasin visade upp sig fint.

På ängarna höll en större flock ängspiplärkor till. Kricka, gräsand och vigg, kanadagås och sångsvan fanns även på plats. 18 personer deltog i exkursionen. / Urban

Lämna ett svar