Årsmöte 2020

Föredragshållare Åke Persson.

Årsmöte 5 mars 2020 hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen. Till mötet anslöt 24 medlemmar.

Mötesförhandlingarna leddes av Urban och flöt mycket smidigt, som vanligt.

Efter årsmötesförhandlingarna vidtog fika och sedvanligt mingel.

Efter fikat bjöd Åke Persson på ett förnämligt föredrag om nattskärran. Åke har under flera år studerat nattskärran. Han har besökt ett stort antal lokaler i Dalarna, fångat och ringmärkt nattskärror.

Han berättade med entusiasm och humor om sina möten med dessa spännande och som han uttryckte det ”uråldriga” fåglar. Vi fick veta vilka biotoper som lockar arten, om de hävdar revir, vilket de tydligen inte gör, på samma sätt som andra fågelarter.

Åke menar att nattskärran företer något som kan liknas vid spel inför häckningen. Vi fick se bilder, som visade de vita fläckar på vingar och stjärt, som hanen stolt visar upp under ”spelet”.

Även nattskärrans särpräglade, knarrande läte spelades upp. Vi fick även höra ett närmast ”kvittrande” läte, som hanen har när han vaknar och lämnar dagkvisten. Inte så många som hört det lätet kanske, intressant.

Hjärtligt tack Åke för ett mycket underhållande och lärorikt föredrag!

Tack också till alla medlemmar som slöt upp! Samt tack till Studiefrämjandet, som lånar oss lokalen!

Samtliga foton Torvald Tranetoft

Hälsningar

Torvald

Lämna ett svar