Skägghedtjärnen 1 september 2021.

Vid dagens exkursion till Skägghedtjärnen deltog 10 personer (7 män och 3 kvinnor).

Tyvärr hade rödspovarna försvunnit.
Det var inte många fåglar vid tjärnen. 

De fåglar som vi såg var:

3 sångsvanar, 1 stenskvätta, 4 buskskvättor, 1 korp, 3 sädessärlor och 3 gräsänder.


MvhRolf

Lämna ett svar