Matningen vid Myckelmyra ligger på militärområdet intill Högbo. Följ vägen upp mot hopptornen. I en vänsterkurva går en väg in till höger, det är vägen in till matningen. En bit in är den vägen spärrad av en bom. Det kan gå att parkera före bommen, men se till att behöriga fordon kan passera in på militärområdet.

Annars får man parkera på gatorna i bostadsområdet i Högbo, längre upp efter vägen in till vänster.

OBS! Innan ni passerar bommen, se till att det inte pågår skjutningar inne på området! Det finns anslag om skjutningar vid bommen. Det är givetvis förbjudet att gå in i området om skjutningar pågår.

Det blir en promenad på ca 1 km in till matningen, följ vägen rakt fram, det finns en avtagsväg åt höger några hundra meter efter bommen, håll vänster.

Sedan en avtagsväg åt vänster, om den är plogad vintertid, håll höger.

Matningen ligger på vänster sida av vägen, med ett öppet fält på höger sida.

Vanligtvis sedda arter vid matningen: Svartmes, tofsmes, talltita, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, domherre, större hackspett, nötskrika och trädkrypare.

Sporadiskt sedda arter: Gråspett, stjärtmes, gråsiska, gulsparv, spillkråka, järpe, grönfink, kungsfågel, sidensvans, mindre korsnäbb, hökuggla, tallbit och varfågel.