Bakgrund

Vi, Hans Malmsten och Leif Berglund, har sedan 2002 bedrivit ett holkprojekt bestående av 51 stycken holkar i Bjursås, Falu kommun. Projektet är en fortsättning av ett större nationellt projekt som startade år 1980 och slutade år 1993 och administrerades av Zoologiska Institutionen vid Lunds universitet.

Jonne Ringsén, då boende i Bjursås, anslöt sig genast till projektet. I projektet ingick 100 stycken holkar, efter att projektet hastigt och mindre lustigt år 1993 avslutats utan några vidare kommentarer från Lund, beslöt Jonne att själv fortsätta kolla holkarna, men minskade då ner antalet till 51 stycken. Då han sedan flyttade från Bjursås blev det för jobbigt att regelbundet kolla holkarna och då övertog vi projektet.

Metodik

Holkarna sitter på ca två meters höjd och har ett inre mått av 10×12 cm och ett djup från hålet till botten på 16 cm. Hålet har en diameter på 32-33 mm, framsidan är öppningsbar. Holkarna är uteslutande placerade i lövskog/blandskog i höjdläget 155-180 möh.

De 51 holkarna är placerade i två skilda områden, i det ena området sitter 16 holkar, 14 stycken i lövskog och två i blandskog. I det andra området sitter 35 holkar, 30 stycken i löv- och fem i blandskog. Holkarna besöks en gång i veckan från slutet av april/början av maj till början/mitten på juli, ibland ända in i augusti om en andra kull lagts, vilket medför i snitt 12 besök i varje holk. Totalt ca sex kilometer vandring.

Syfte

Undersökningen går ut på att, förutom att fastställa vilken art som häckar, fastställa datum för då 1:a ägget lagts, antal ägg i full kull, antal kläckta ägg och antal utflugna ungar.

Resultat

Varje år presenteras en rapport i DOFs medlemstiding Fåglar i Dalarna. Rapporterna finns även här på Falu fågelklubbs hemsida samt Dalarnas ornitologiska föreningens hemsida.

Sammanställningar