Fågelmatningen på Myran ligger på fd I13:s övningsområde.

Lättast att nå matningen är att parkera på handelsområdet Majorens parkering. Gå över bron över E16/Lugnetleden, passera bensinmacken rakt fram. Efter ca 150 m på höger sida av vägen finns matningen.

Observerade arter på matningen: Talgoxe, blåmes, domherre, nötväcka, entita, talltita, grönfink, tofsmes, stjärtmes, trädkrypare, svartmes, gulsparv, kungsfågel, gråsiska, större hackspett, gröngöling, gråspett, spillkråka,  mindre hackspett och sparvhök.

Detta är arter som observerats under åren, många av dem dyker upp mycket sporadiskt.

Matningen kommer ev att flyttas, när det nya våtmarksområdet upp mot E16/Lugnetleden har färdigställts.