Naturreservatet Sanders gammelskog bildades 2015. Skogen är orörd sedan drygt 100 år tillbaka.

Du når Sanders, från Falun, via E 16 mot Borlänge, sväng höger vid Tallen. Ta sedan höger igen och håll sedan vänster, passera vägen till Jaktskyttebanan. Snart kommer en skylt, ”Sanders gammelskog” upp till höger. Vintertid kan vägen upp till Sanders vara oplogad, kan vara farbar om du har fyrhjulsdrift. Annars blir det en promenad på ca 500 m till P-platsen. Vid P-platsen finns en anslagstavla med info om naturreservatet och karta över stigar i området.

Falu fågelklubbs matning ligger ca 100 m in från P-platsen, på höger sida om stigen.

Arter du kan förvänta dig vid matningen är: Talgoxe, blåmes, nötväcka, domherre, talltita,svartmes, tofsmes, entita, nötskrika och större hackspett.

Tretåig hackspett finns i området, kan ses/höras utefter stigen mot grillplatsen eller vid grillplatsen.

Fler arter som har observerats vid matningen och i omgivningarna: Gråspett, trädkrypare, kungsfågel, stjärtmes, spillkråka, mindre korsnäbb, järpe, orre och tjäder.

Vår- sommartid kan flera arter ses på och runt lokalen tex: Rödhake, trädpiplärka, järnsparv, taltrast, koltrast, lövsångare, gransångare, svart/vit flugsnappare, duvhök, trädgårdssångare, sädesärla även backsvala har setts vid grushögarna NO om Sanders.

Skicka gärna bilder på fåglarna som ses vid matningen så publicerar vi bilderna här, mail: glenncostello11@gmail.com