15 januari, 2017

Svalorna

Backsvala, Sand Martin
(Riparia riparia)

Kännetecken:
Brun grundfärg på ovansidan samt vingarna, distinkt brunt bröstband, undersidan är förövrigt vitt. Saknar ladusvalornas långa stjärtspröt.

Biotop:
Häckar kolonivis i lodräta, sandiga brinkar t.ex. i grustag.

Hussvala, House Martin
(Delichon urbicum)

Kännetecken:
Svart ovansida samt vingar, kritvit övergump, saknar bröstband, undersidan vitt. Saknar ladusvalornas långa stjärtspröt.

Biotop:
Häckar kolonivis i öppen terräng, dragen till bebyggelse, bygger bon oftast mot t.ex. husväggar.