Hackspettsmorgon 8 april

Isalanäset, en udde i sjön Svärdsjön som sträcker sig ca 800 meter i nordvästlig riktning.

Vi var 11 st. som gick en vandring ut på näset mellan kl. 07:00 och 09:15.

Fåglar som vi såg och hörde var:

Bofinkar och bergfinkar sjöng i början av stigen samt en gulsparv. Flera större hackspettar trummade och en trolig spillkråka trummade också längre bort. Rödvingetrastar sjöng och 2 st. taltrastar också. Några koltrastar sågs också i området.

Gott om lövträd i olika åldersklasser finns det  samt lite gran och tall också i de norra delarna. Bra miljö för hackspettar m fl.

2 gärdsmygar sjöng efter stigen samt flera rödhakar. När vi kom tillbaka för att fika satt en hane mindre hackspett i en björk och födosökte. Alla fick se den fint tillslut. I viken låg det sångsvan, knipa, storskrake och kricka. En trana flög förbi också.

Efter avslutat fika åkte några av oss vidare till Lingheds änga och där kunde vi se 2 dubbeltrastar, rödvingetrastar  och en sånglärka sjöng och ca 10 tofsvipor på åkern.

Vid strömmen Borgärdet sjöng en trädkrypare och den sågs också fint.

Lars Wallström

Lämna ett svar