Klubbträffen 25 oktober 2017

Till klubbträffen kom 22 personer, riktigt bra!

Under kvällen diskuterade vi exkursioner vi haft, vilka som är populära och efterfrågade förslag på nya exkursionsmål. Bland annat kom förslag om långresa med övernattning till någon fågelsjö mm. Styrelsen fick i uppgift att arbeta vidare med förslag och synpunkter som kom fram.

Hans Malmsten redogjorde för ”Holkprojektet i Bjursås”, som han och Leif Berglund drivit i ett antal år. Gittan Matsson har också deltagit i projektet vissa år för att ringmärka ungar. Hans och Leif avser att fortsätta ett år till, 2018, sedan avslutar de projektet, såvida inte någon/några andra tar över inventeringen.

Urban Grenmyr presenterade inventeringen av hussvala resp smålom, som några klubbmedlemmar utfört i kommunen.

Hussvalan blir allt mer sällsynt i kommunen, oklart vad det beror på.

Smålommarna hade också färre häckningar i år än föregående år.

Fågelmatningarna vid Myckelmyra, Sanders gammelskog och Myran fortsätter under vintern. Eventuellt kommer matningen på Myran att flyttas, när kommunen iordningställt det nya ”våtmarksområdet”, som planeras däruppe.

Gittan Matsson berättade om CES ringmärkningsprojekt, som hon leder vid Kyrkbytjärn. Flera klubbmedlemmar assisterar henne med detta. Gittan har också bedrivit ett projekt med sk ”ljusloggar” på tornseglare. Hon ringmärker även vid Ingarvsdammen. Intresserade kan kontakta Gittan för mer info, eller för att delta vid ringmärkningarna. Under ”Länkar” på klubbens hemsida finns också hennes blogg för intresserade.

Klubbens hemsida och Facebooksida drivs av Glenn Costello (och i viss mån av undertecknad).

Har du synpunkter eller idéer rörande sidorna, hör av Dig till något av oss.

Örnmatningen sköts av Lars Lagerqvist. För frågor runt örnmatningen hänvisar vi till Lars.

Falu Gruva kommer att sätta upp en webbkamera, som ska bevaka kommande häckningar av berguvarna. De har redan att upp två kikare vid Utkiken och bytt ut den gamla häcklådan mot en ny på samma plats som den tidigare.

Efter en paus med fika fortsatte kvällen med att några klubbmedlemmar visade bilder på fåglar tagna i kommunen under 2017.

Som jag minns det

Torvald

Lämna ett svar