Kvällsexkursion. Vandring längs Runn, mellan Orkla och Skutudden, onsdag 27 april 2022

Det var 14 st som träffades kl. 18:00 vid parkeringen intill Korsnäs Ungdomsvall, 6 kvinnor och 8 män. 
Vandringen gick först förbi Orklas fabrik.

Torsten Hedblom, som arbetat där under många år, berättade om verksamheten som bedrivs där.
Strandskatorna som man brukar träffa på vid Orklas gräsmatta syntes inte till. Tyvärr hade den stora gräsmattan utanför Orkla grävts upp sedan förra veckan. 

Vandringen fortsatte sedan efter stigen till Skutudden. Stigen är vackert belägen intill Runn. Stigen har handikappsanpassats under senare år. Vid stigens början syntes bofink och större hackspett. Rödvingetrast hördes från sumpskogen.

Jan Berglund berättade under vandringen om de historiska minnesmärken som finns utefter vandringen. Företaget Korsnäs anlade ett sågverk på Skutudden. Sågverket flyttade senare till Gävle för att få tillgång till en exporthamn. En lådfabriken har även funnits på Skutudden, den lades ned 1957.

Med hjälp av tubkikare kunde vi iaktta ca 20 sjöorrar långt ut på Runn. Det syntes även två storlomar och flera knipor.

Det kyliga vädret gjorde att det inte var så mycket fågelsång. Det var dock en trevlig promenad i fin natur.
/Rolf/

Lämna ett svar