Kvällsexkursion till Kyrkbytjärn 19 april 2017

Kyrkbytjärn. Foto: Glenn Costello

Kyrkbytjärn var målet för kvällsexkursionen den 19 april.

Ett första stopp gjordes vid Karlslundstjärnen där vi bl a noterade skogssnäppa, kricka och brun kärrhök.

Vid Kyrkbytjärn åkte vi in på västra sidan för att i fint medljus överblicka lokalen från den nyrenoverade Daldockan.  Falu kommun har under vintern lagt ett fint nytt trädäck att stå på.

I tjärnen var nu alla skrattmåsar på plats på de röjda holmarna. Grågässen blir allt fler och en sågs ruva liksom även troligen även en sångsvan. Den har nu tycks övertagit lokalen efter det traditionella knölsvanparet som år efter år häckat.

Andra arter vi uppmärksammade var vigg, skäggdopping, sothöna, kricka, bruna kärrhöken och några hörde även en gärdsmyg sjunga några strofer.  Men kvällens underhållare var nog ändå rördrommen som underhöll oss 17 personer med sin djupa stämma inramade denna fina vårkväll!

/ Mvh Urban

Lämna ett svar