Tretåig hackspett vid Sanders igen

Tretåig hackspett vid Sanders under januari, foto: Per Westin

Sen den 13 januari i år har den tretåiga hackspetten (Picoides tridactylus) synts till vid Sanders gammelskog igen. Den har, enligt Artportalen, varit vid Sanders sedan 2013 men ändå är den mycket svår att se och sen dess finns det knappt 11 rapporter av arten på Artportalen vid just Sanders gammelskog. Många har sett den efter stigen till grillplatsen alt. nära grillplatsen.

Besöker ni Sanders i jakt på hackspetten så glöm inte att kolla av klubbens fågelmatning som finns knappt 100m in från parkeringsplatsen, har ni tur kan ni även få se gråspetten som har setts vid flera tillfällen i området.

Vi tackar även Per Westin för bilden på hackspetten!

Lämna ett svar