Tretåig hackspett vid Sanders igen

Sen den 13 januari i år har den tretåiga hackspetten (Picoides tridactylus) synts till vid Sanders gammelskog igen. Den har, enligt Artportalen, varit vid Sanders sedan 2013 men ändå är den mycket svår att se och sen dess finns det knappt 11 rapporter av arten på Artportalen vid just Sanders…

0 kommentarer
Läs mer om artikeln Tretåig hackspett vid Sanders igen
Tretåig hackspett vid Sanders under januari, foto: Per Westin