Exkursion till Gringsbo 27 maj 2020.

Bild Lars Wallström

Ett strålande väder var det när vi kom fram till Gringsbo.

Kl. 18 vandrade vi från Högtäkt som ligger norr om Gringsbo gård mot Dammtjärnen. Vi var 14 personer (7 kvinnor o 7 män)

Vi gick till en början på en skogsbilväg som leder österut efter bäcken och järnvägen. En gransångare inledde fågelsången i närheten där vi parkerade bilarna. Lövsångare och trädgårdssångare hördes också samt ett par ormvråkar, som kretsade ovanför vår huvuden. Trädpiplärka, bofink, rödhake och några tornseglare syntes också.

Efter ca 1 kilometer korsade vi järnvägen och gick västerut igen mot Gringsbo. Vid Gringsboberget födosökte ladusvalor, tornseglare och en gök hördes också. En trolig tornfalk satt i ett träd långt upp på hygget och en törnskata sågs nära oss, men försvann i buskagen.

Vid Gringsbodammen fanns det ytterligare en hane törnskata, som kunde ses bra av alla. Rödvinge- och taltrastar, ladu- och hussvala, gulsparvar samt två buskskvättor fanns där också. En lärkfalk jagade förbi i all hast. Det var få som hann se den.

Kl. 20:15 var vi framme vid parkeringen igen, och riktigt varma i kläderna.

/Lars Wallström

Lämna ett svar