Exkursion vid Backa våtmark

Hotande moln och mycket vatten i markerna hindrade inte tolv personer att möta upp vid Backa våtmark för att leta våtmarksfåglar och lyssna efter kvällens trastsång. Och regnet kom så smått och sedan också blötsnö. Men trots vädret kunde vi se kvällens begivenhet – en
salskrakshane och en kniphona som uppvaktade varandra under bistert överinseende av en kniphane. De båda hanarna reste sina vackraste
fjädrar och spelade ut mot varandra. Det blir mycket intressant att se resultatet senare i vår – salskraken häckar annars närmast i Norrbotten!

Vi kunde utöver detta skådespel se flera gråhägrar som höll till i närheten, ruvande kanadagås och sångsvan, samt bl a trana, brun kärrhök
och ett par skogssnäppor. Borta i skogskanten avlyssnades trastsången – trastarna verkar inte bry sig om att det regnar, de sjunger ändå –
förmedlade av koltrastar, taltrastar och rödvingetrastar. Efter hand som snöfallet tilltog skyndade vi åter mot bilarna med några nya upplevelser
att ta med hem i det regnvåta bagaget.

/ Peter Sjö

Lämna ett svar