Exkursion vid Backa våtmark

Hotande moln och mycket vatten i markerna hindrade inte tolv personer att möta upp vid Backa våtmark för att leta våtmarksfåglar och lyssna efter kvällens trastsång. Och regnet kom så smått och sedan också blötsnö. Men trots vädret kunde vi se kvällens begivenhet – ensalskrakshane och en kniphona som uppvaktade…

0 kommentarer

Hackspettsmorgonen vid Ärtsjön

Nio personer var närvarande vid hackspettsmorgonen vid Ärtsjön i Bjursås. Högt vattenstånd i sjön med åtföljande översvämning gjorde att vi fick gå den övre vägen till kraftledningen och sedan ner till sjön. Men hackspettar fanns det. Flera större hackspettar som trummade och ropade, en spillkråka trummade i skogen tvärs över sjön…

0 kommentarer