Spaning efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva

Foto Torvald Tranetoft

Spaning efter berguv och svart rödstjärt vid Falu Gruva onsdagen den 24 april 2019.

Samling skedde vid utsiktsplattformen. Programpunkten samlade 15 personer (7 män, 6 kvinnor och 2 barn). Vädret var varmt och soligt men något blåsigt.

Vi började med att spana efter berguv i gruvan. Resultatet blev nedslående. Ingen berguv iakttogs denna kväll. Av en erfaren berguvsspanare fick vi information om att den senaste berguvsobservationen i gruvan var den 26 mars. Något verkar ha hänt med berguvarna.

Stenskvätta och sädesärla dök upp på flera platser i gruvan och kunde lätt observeras både med och utan kikare. En trana kom även överflygande på låg höjd.

Kvällens höjdpunkt var den svarta rödstjärten som kunde observeras nära utsiktsplattformen. Det var en av de yngsta deltagarna som först iakttog den. Den svarta rödstjärten syntes under flera minuter när den födosökte bland timmerbråten.

/Rolf Persson/

Anm. Enligt Artportalen observerades en berguv nära botten av gruvan 25 april kl 07:45. Ett glädjande besked!

Foto Torvald Tranetoft

Lämna ett svar