Kvällsexkursion vid Backa Danholn 12 april

Backa våtmark vid Danholn besökte vi den 12 april på kvällen med hopp om att både se våtmarksfåglar och höra kvällssjungande trastar.

Regnet var inte långt borta, men vi klarade oss från nederbörd. Fast kanske hade trastarna sjungit lite mer om det hade regnat?

Vi fick i alla fall se många knipor och ett sångsvanspar som rastade i de små isfria områdena i våtmarken, två tranpar vid Lugnets gård, storskrakar i ån, flera sjungande sävsparvar och ett trettiotal rastande starar vid Backa gård.

Gröngöling hördes några gånger. I skogen var det som sagt trögt med trastsången, men korta snuttar av koltrast och rödvingetrast hördes, liksom ett par rödhakar och flera lockande gulsparvar.

På fälten andra sidan ån rastade ett par dubbeltrastar. På slutet hittade vi sex sädesärlor och en forsärla på de frusna dammarna vid ån och en gråhäger bland kaveldunen. Hägern fick sällskap av ett tranpar som slog ner intill, de är rätt mycket större än hägern.

Vi var tio personer som deltog, trots regnrisken.

Hälsar Peter Sjö

Lämna ett svar