Hackspettsmorgonen vid Ärtsjön

Nio personer var närvarande vid hackspettsmorgonen vid Ärtsjön i Bjursås. Högt vattenstånd i sjön med åtföljande översvämning gjorde att vi fick gå den övre vägen till kraftledningen och sedan ner till sjön. Men hackspettar fanns det. 

Flera större hackspettar som trummade och ropade, en spillkråka trummade i skogen tvärs över sjön och ropade senare i skogen på östra sidan. Gröngölingen lät höra sitt vårläte ovanför reningsverket, gråspetten ropade söder om kraftledningen och
visade sig även en liten stund. Slutligen hördes den minde hackspetten trumma och ropa alldeles intill reningsverket. Utöver hackspettar sågs ca 35 sträckande spetsbergsgäss och vi såg både fiskgjuse och brun kärrhök flyga över sjön.

På slutet upptäcktes en havsörn sittande tvärs över sjön i kanten på ledningsgatan. Bland småfåglarna noterades bl a sjungande gransångare och järnsparv, samt en flock bergfinkar och en fyllig kör av trastar och rödhake. En kall morgon, men fikat kunde intas i den värmande solen.

Lämna ett svar